Terug naar overzicht

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

26 november 2020

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies    2020  2021  AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90%  ANW  Nabestaandenfonds  0,10%  0,10%  AWf  Algemeen Werkloosheidsfonds      AWf-laag    2,94%  2,70%  AWf-hoog    7,94%  7,70%  Ufo  Uitvoeringsfonds voor Overheid  0,68%  0,68%  SFn/Ufo  Uniforme opslag kinderopvangtoeslag  0,50%  0,50% Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds  6,77%  7,03%  Whk  Werkhervattingskas  1,28%  1,36% 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).