Privacy en algemene voorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DDJ Accountants & Adviseurs zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DDJ Accountants & Adviseurs garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. DDJ Accountants & Adviseurs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Alle teksten, illustraties, foto’s en overige documenten/data op deze website zijn eigendom van DDJ Accountants & Adviseurs en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt op welke manier dan ook. Oneigenlijk gebruik wordt te allen tijde juridisch vervolgd.