ddj-logo

Landbouwnormen eigen gebruik en privégebruik 2023 bekend

15 december 2023

Eigen gebruik

Bij de normen voor eigen gebruik moet onder meer gedacht worden aan melk, fruit en kippen. Aangegeven wordt wanneer men moet uitgaan van een gemiddeld gebruik en wanneer men zijn eigen gebruik zelf moet bijhouden. Bij vee dient men uit te gaan van de slachtafrekening.

Eerder bekend

De cijfers zijn nodig voor de laatste btw-aangifte over 2023. Ze zijn daarom eerder bekend dan de rest van de landbouwnormen. Die volgen later.

Energie en water

Het verbruik van energie en water is onder meer afhankelijk van de gezinsgrootte. Aan de hand van richtbedragen kan men dan zelf berekenen wat de waarde van het privégebruik in de individuele situatie is.