Terug naar overzicht

Melding betalingsonmacht

7 april 2020

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de rechtspersoon bij faillissement. Deze persoonlijke aansprakelijkheid kan worden voorkomen door betalingsonmacht tijdig te melden bij de belastingdienst.

Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, heeft u tot twee weken nadat de belasting betaald had moeten worden de tijd om dit te melden (gebruik daarvoor dit formulier).

Verschillende belangenorganisaties dringen gezamenlijk bij het ministerie aan op versoepeling van de regeling om tot een praktisch werkbare situatie te komen, waarbij de termijnen voor de melding betalingsonmacht uitgesteld worden. Omdat daar op dit moment nog geen duidelijkheid over is, adviseren wij ondernemers die meer dan gemiddeld risico lopen op faillissement toch een melding te doen van betalingsonmacht.