ddj-logo

Update Special Lonen juni 2021

24 juni 2021

Deze update van de special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. 

Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de auto van de zaak, de mogelijkheden voor het vergoeden van kosten voor thuiswerken, de WKR, de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet DBA.

Hoofdstuk 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

Mocht u vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

  1. Varia loon- en premieheffing
  2. Vervoer
  3. Werkkostenregeling
  4. Wet tegemoetkomingen loondomein
  5. Wet DBA
  6. Varia Arbeidsrecht
  7. Corona en thuiswerken
  8. NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)
  9. Corona en bijzonderheden werknemer
  10. Overige corona-actualiteiten voor werkgevers

klik hier voor de nieuwsbrief